RESTAURANT ROSE

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN PRESIDENT

BREAKFAST BUFFET

Phục vụ từ thứ Hai đến Chủ Nhật, 6:00 sáng đến 9:00 sáng

BUFFER SÁNG

miễn phí ăn sáng

0

0 0